Vilkår for bruk

VIKTIG JURIDISK KUNNGJØRING 

MERK Tilgang til og bruk av dette nettstedet og alle Reckitt Benckiser-nettsteder (heretter kalt "nettsted/nettsteder") er underlagt følgende vilkår og all gjeldende lovgivning. Dersom du bruker dette nettstedet, sier du deg enig i vilkårene. Dersom du ikke godtar vilkårene, skal du ikke bruke dette nettstedet. Våre nettsteder kan inneholde ytterligere vilkår som skal gjelde for bruken av disse nettstedene. Dersom det skulle oppstå en konflikt mellom vilkårene her og ytterligere vilkår på et hvilket som helst av våre nettsteder, skal vilkårene som er oppgitt her, gjelde. Reckitt Benckiser forbeholder seg retten til å revidere disse vilkårene og/eller når som helst stoppe tilgangen til nettstedet uten varsel. Du bør fra tid til annen kontrollere nettstedene for å få med deg den til enhver tid gjeldende juridiske kunngjøringen og andre ytterligere vilkår, ettersom disse er bindende for deg. 

Du kan bla gjennom disse sidene for personlig underholdning og informasjon. Du kan laste ned materiale fra nettstedet på en datamaskin eller skrive det ut, men kun til ikke-kommersiell bruk, undervisningsbruk, privat eller hjemlig bruk. Du kan imidlertid ikke distribuere, endre, overføre eller revidere innholdet på dette nettstedet uten skriftlig tillatelse fra Reckitt Benckiser. Du har ikke anledning til å legge ut en lenke til nettstedet fra en tredjeparts nettsted uten skriftlig tillatelse fra oss. 

Dersom ikke annet er angitt, tilhører opphavsretten og andre rettigheter til åndsverk i alt materiale på nettstedet (herunder blant annet fotografier og grafiske bilder) Reckitt Benckiser eller dets lisensgivere. Verken eiendomsrett eller rettigheter til åndsverk kan overføres til en tredjepart gjennom bruk av eller tilgang til dette nettstedet. Alle rettigheter, eiendomsretten til og alle interesser i alle aspekter av dette nettstedet er ene og alene Reckitt Benckiser eller dets lisensgiveres eiendom. Reckitt Benckiser-nettstedene er beskyttet av opphavsrett og annen gjeldende lovgivning. Dersom du bryter noen av vilkårene i denne juridiske kunngjøringen eller på noen av nettstedene, opphører automatisk din rett til å bruke nettstedene. Rettigheter som ikke uttrykkelig angis her, er forbeholdt. 

Dersom du ønsker å kommunisere formelt med Reckitt Benckiser om juridiske spørsmål, ber vi deg kontakte din lokale Reckitt Benckiser-avdeling. Selskapets nettsted på reckittbenckiser.com inneholder en liste over våre lokale avdelinger. 

Materialet på nettstedet leveres "som det er", uten noen vilkår, garantier, forsikringer eller andre betingelser av noe slag. Reckitt Benckiser gir ingen garantier eller forsikringer om nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet på dette nettstedet eller andre nettsteder med direkte lenker til dette nettstedet. Reckitt Benckiser kan når som helst endre innholdet uten varsel. Materialet på nettstedet kan ha gått ut på dato, og Reckitt Benckiser påtar seg ingen forpliktelser til å oppdatere slikt materiale. Følgelig gir Reckitt Benckiser deg tilgang til dette nettstedet på grunnlag av at Reckitt Benckiser fraskriver seg, i den grad ikke annet følger av ufravikelig lovgivning, alle forsikringer, garantier, vilkår og andre betingelser som, med unntak av denne juridiske kunngjøringen, kan ha gyldighet i tilknytning til nettstedet. 

Nettsteder som er utviklet for å gi opplysninger om våre helseprodukter eller lisensierte medisiner, er ikke ment som medisinsk rådgivning eller som bruksanvisninger, men kun som generell informasjon som ikke skal brukes som fakta av noen, eller til et bestemt formål. Rådfør deg alltid med lege eller apoteker om behandling av individuelle forhold og behov. 

Reckitt Benckiser (inklusive alle datterselskaper og alle representanter, direktører, ansatte, aksjeeiere eller agenter for Reckitt Benckiser og dets datterselskaper) er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skade, følgeskade eller straffeerstatning som følge av: (a) evnen (eller mangel på evne) til å gå til dette nettstedet, (b) bruk av (eller mangel på mulighet til å bruke) innholdet på dette nettstedet (c) eller innholdet på nettsteder med direkte lenke til dette nettstedet. I tillegg garanterer ikke Reckitt Benckiser at dette nettstedet eller serveren som gjør nettstedet tilgjengelig, er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Du (og ikke Reckitt Benckiser) påtar deg alle kostnader for all nødvendig service, reparasjon eller korrigering, og eventuell erstatning skal begrenses til skadeserstatning og skal ikke omfatte andre pålegg eller anvisninger til noen part enn en anvisning om å betale et pengebeløp. 

Ved å publisere eller overføre materiale til dette nettstedet via Internett garanterer du overfor Reckitt Benckiser at materialet er og vil behandles som ikke-konfidensielt og ikke-eiendomsrettslig. Ved å overføre eller legge ut kommunikasjon eller materiale på dette nettstedet godtar du at Reckitt Benckiser eller tilknyttede selskaper kan bruke din kommunikasjon og/eller ditt materiale til alle formål, blant annet reproduksjon, overføring, publisering, kringkasting og oppslag. Reckitt Benckiser har ikke plikt til å svare på meldinger som legges ut på dette nettstedet, og Reckitt Benckiser trenger heller ikke gi noen kompensasjon for slik kommunikasjon og/eller slikt materiale. Vær klar over at gjeldende nasjonal lovgivning regulerer hva slags materiale som kan publiseres på et nettsted. Du må ikke krenke slik lovgivning, inklusive lovgivning som forbyr truende, ærekrenkende, injurierende, obskønt, pornografisk, krenkende eller blasfemisk materiale, eller publisere materiale som kan rettferdiggjøre eller oppmuntre til oppførsel som kan anses som en forbrytelse eller krenkelse av annen gjeldende lovgivning. 

Reckitt Benckiser har ikke kapasitet til og påtar seg ikke ansvar for å granske kommunikasjon eller materiale på sine nettsteder. Reckitt Benckiser forbeholder seg imidlertid retten til, etter eget skjønn, å fjerne all kommunikasjon eller alt materiale som anses som uakseptabelt, uansett grunn. 

Reckitt Benckiser har kun til hensikt å bruke navn, logoer eller merker som vises på dette nettstedet, i de områdene der selskapet eller dets tilknyttede selskaper har rett til å gjøre dette, enten i kraft av varemerker under behandling eller registrerte varemerker, lisenser eller annet. For å unngå tvil har Reckitt Benckiser ikke til hensikt å bruke navn, logoer eller merker i områder der selskapet ikke har rett til dette, og vil ikke tilby eller foreslå å tilby produkter og/eller tjenester med slike navn, logoer eller merker i et slikt område. Bruk eller misbruk av disse varemerkene eller annet innhold på dette nettstedet, med unntak av det som er angitt i disse vilkårene eller i innholdet på nettstedet, er strengt forbudt. 

Din bruk av dette nettstedet er i alle henseender og uten unntak underlagt engelsk og walisisk lovgivning. Alle søksmål eller krav du måtte ha i tilknytning til dette nettstedet, må fremmes innen 12 måneder etter at grunnlaget oppstod. 

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Forretningskontor: 103–105 Bath Road, Slough, Berks, SL1 3UH
Registrert i England og Wales, nr. 261312