Scholl Vorte- og fotvortefjerning ved frysebehandling

Produktfunksjoner

  • Begynner å virke i løpet av 40 sekunder
  • Fjerner effektivt vanlige vorter og fotvorter etter bare én behandling
  • Nøyaktig, målrettet virkning. Kan brukes på barn over 4 år
  • Samme metode for frysing som hos leger
  • Vorten faller vanligvis av i løpet av 10–14 dager

Innhold i produktpakken: 80 ML

Produktbeskrivelse

Vortefjerneren er effektiv og lett å bruke, og den virker ved raskt å fryse fot- eller håndvorten. Etter påføring dannes en blemme. Fot- eller håndvorten faller vanligvis av i løpet av 10–14 dager, og ny, sunn hud vokser frem i stedet.
Du må ikke behandle den samme fot- eller håndvorten mer enn 4 ganger til sammen.

Ingredienser: Dimetyleter, propan, isobutan.
Drivmiddel: Hydrokarbon.

1. Fest en bomullspinne på den hvite plasthetten ved å skyve den hardt inn i den store åpningen på enden som vist på bildet.
2. Plasser beholderen stående på et tildekket bord eller annen fast overflate. Ikke hold beholderen i nærheten av ansiktet, over deler av kroppen eller klærne. Sett lokket på beholderen som vist på bildet, slik at bomullspinnen sitter i den klare plastskjermen på siden av beholderen. Produktet må brukes på et sted med god ventilasjon, uten tennkilder og ikke i nærheten av en varmekilde.
3. Sett beholderen stående som vist på bildet, og trykk ned lokket i 5 sekunder med en fast bevegelse. Ikke hold i plastskjermen.
4. Ta av lokket på beholderen mens bomullspinnen fortsatt sitter på. Ikke la væske komme i kontakt med huden, og ikke hold beholderen i nærheten av øynene. Du MÅ vente i 15 sekunder med bomullspinnen pekende nedover før du påfører produktet på fot- eller håndvorten. På den måten kan væsken samles nederst på bomullspinnen og nå frysetemperaturen som er nødvendig for effektiv behandling.
5. Sørg for at fot- eller håndvorten som skal behandles, vender oppover. Hold bomullspinnen pekende rett ned, og plasser spissen av bomullspinnen lett på midten av fot- eller håndvorten i 40 sekunder, men ikke påfør produktet i mer enn 40 sekunder. Hold bomullspinnen i ro på vorten. Kast bomullspinnen etter en enkelt bruk.

Du MÅ lese nøye gjennom bruksanvisningen før bruk

Trykkbeholder: Kan eksplodere hvis den varmes opp.
Må beskyttes mot sollys.
Må ikke utsettes for temperaturer over 50°C.
Ikke stikk hull på beholderen eller brenn den, heller ikke etter bruk.
Må ikke utsettes for varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre tennkilder. Røyking forbudt.
Innholdet må ikke sprayes mot åpen flamme eller tennkilde.
Må kun brukes i godt ventilerte områder.
Unngå å puste inn sprayen.
Advarsel: Tilsiktet misbruk i form av inhalering av konsentrert innhold kan være skadelig eller dødelig.

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Må ikke brukes på barn under 4 år.
Må ikke brukes under graviditet eller amming.

EA_3066864

Product Code: 5701092113993