Scholl FRESH STEP Antiperspirant 150 ml

Produktfunksjoner

  • Den svettehemmende fotdeodoranten har en spesiell sammensetning med tre virkninger.
  • Nøytraliserer umiddelbart dårlig lukt
  • Reduserer fuktighet
  • Beskytter føttene mot vond lukt i 24 timer
  • Dermatologisk testet

Innhold i produktpakken: 150 ML

Produktbeskrivelse

Takket være Scholl Fresh Step Antiperspirant kan du ta av skoene uten bekymringer. Den lette og friske duften gir effektiv beskyttelse mot fotlukt og garanterer at føttene vil holde seg friske, uansett hva dagen bringer.

Butane, Isobutane, Propane, Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane, Aluminum Chlorohydrate, Disteardimonium Hectorite, Parfum, Propylene Carbonate, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Linalool, Citronellol, Coumarin, Limonene, Eugenol, Cinnamyl Alcohol.

Rystes grundigt/grundig før brug/bruk. Hold sprayen ca. 10-15 cm væk/vekk fra den/en rene/ren, tørre/tørr hud, og spray et jævnt/jevnt lag på. Fokuser på fodsålen/fotsålen og mellem/mellom tæerne/tærne, hvor sveden/svetten er koncentreret/konsentrert.

Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.FORSIKTIG: Bruk bare som anvist. Kun til eksternt bruk. Må ikke inhaleres. Tilsiktet misbruk ved bevisst inhalering av innholdet kan være skadelig eller dødelig. Må ikke brukes på sår eller irritert hud. Avslutt bruken dersom irritasjon oppstår. Unngå kontakt med øynene. Hvis produktet kommer i kontakt med øynene, skyll umiddelbart med masse vann, og kontakt lege. Oppbevares utilgjengelig for barn.

EA_8032627

Product Code: 5038483668221