Scholl Velvet Smooth Elektronisk Fotfil Blue

Produktfunksjoner

  • Fjerning av hard hud + peeling for tørr hud
  • Kan brukes på våt og tørr hud
  • To hastigheter for å tilpasse peelingen til dine behov
  • Nytt design for bedre bruk
  • Raskere og bedre resultater sammenlignet med manuelle metoder

Innhold i produktpakken: 1 EA

Produktbeskrivelse

Bruk børsten til å skånsomt fjerne tørr og flassete hud på føttene og nedre legger for å få en lysere hud som som ser yngre ut. Optimaliserer effekten av fuktighetskremen din slik at huden holder seg myk og glatt.

Grovt rullehode fjerner hard hud som bygger seg opp under trykk.

Pakkeinnhold:
1 stk. elektronisk fotfil
1 stk. vanlig grovt rullehode
1 stk. peelingbørste for tørr hud
4 stk. AA-batterier

Førstegangsbruk:
1. Fjern bunnen på apparatet ved å trekke det ytre batteridekselet fra apparatets håndtak.
2. Trykk på tappen for å åpne det indre batterilokket.
3. Sett inn 4 nye AA-batterier i den retningen som er angitt på enheten.
4. Trykk det indre batterilokket ned til det klikker på plass.
5. Sett bunnen på apparatet tilbake igjen ved å trykke det ytre batteridekselet på apparatets håndtak.

Regelmessig bruk for å fjerne hard hud fra føttene med grovt rullehode:
1. Forsikre deg om at rullehodet er satt riktig inn i apparatet. Må ikke brukes uten at rullehodet er satt på.
2. Slå på/av ved å trykke på (power). Bruk (I/II) for å bytte til ønsket hastighet. Skyv rullehodet forsiktig over hard hud og fortsett til du oppnår ønsket mykhet. Ikke trykk for hardt, ellers stopper apparatet.
3. Slå av og kontroller om du har oppnådd ønsket mykhet. Hvis ikke, slå apparatet på igjen og gjenta behandlingen til ønsket mykhetsgrad er oppnådd. Advarsel: Må ikke brukes på det samme område i mer enn 3-4 sekunder av gangen. Stopp hvis huden blir sår eller betent.
4. Tørk vekk eller skyll føttene for å fjerne overflødige døde hudpartikler.
5. Tørk huden grundig og bruk fuktighetskrem for å få behagelig glatte føtter.

Regelmessig peeling for tørr hud på føtter og nedre legger med børstehode:
1. Forsikre deg om at børstehodet er satt riktig inn i apparatet. Ikke bruk apparatet uten at børstehodet er satt på.
2. Slå på/av ved å trykke på (power). Bruk (I/II) for å bytte til ønsket hastighet. La børstehodet gli forsiktig over føtter og nedre legger for å gradvis fjerne død hud. Fortsett bevegelsen, og ikke trykk for hardt, ellers stopper apparatet.
3. Advarsel: Må ikke brukes mer enn to ganger i uken. Stopp hvis huden blir sår eller betent.
4. Tørk vekk eller skyll føtter, legger og lår for å fjerne overflødige, døde hudpartikler.
5. Tørk huden grundig og bruk fuktighetskrem for å hjelpe huden å se lysere og yngre ut.

Rengjøring etter bruk:
Apparatet er ikke vanntett. Slå av apparatet før rengjøring. Ta av og vask rullehodet for å rengjøre overflaten.
1. Fjern rullen ved å trykke på utløserknappen på siden av apparatet og trekke rullehodet forsiktig av. Skyll rullehodet under springen for å rengjøre overflaten.
2. Rengjør apparatet med en ren og fuktig klut.
3. Tørk både rullehodet og apparatet med en ren og tørr klut.
4. Sett rullen tilbake på plass.

Bytte av rullehode:
Bytt rullehodet når du merker at den begynner å miste effekt. Følg trinnene nedenfor og sikre at fotfilen er slått av. Bruk bare Scholl Velvet Smooth-rullehode med dette fotbehandlingssystemet.
1. Fjern rullehodet ved å trykke på knappen som vist på bildet.
2. Sett rullehodet tilbake på plass med et klikk.

Bytte av batterier:
Advarsel: Ikke bland gamle og nye batterier eller alkaliske batterier og standard batterier. Ikke bruk oppladbare batterier. Brukte batterier må resirkuleres eller søppelsorteres på riktig måte.
1. Fjern bunnen på apparatet ved å trekke det ytre batteridekselet fra apparatets håndtak.
2. Trykk på tappen for å åpne det indre batterilokket og fjerne de brukte batteriene.
3. Sett inn 4 nye AA-batterier i den retningen som er angitt på enheten.
4. Trykk det indre batterilokket ned til det klikker på plass.
5. Sett bunnen på apparatet tilbake på plass ved å trykke det ytre batteridekselet på apparatets håndtak.

Grovt rullehode: Kun til bruk på hard hud på føttene. Peelingbørste for tørr hud: Til bruk på føtter og nedre legger. Ikke bruk produktet andre steder på kroppen. Brukes kun til tiltenkt formål. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke brukes på det samme område i mer enn 3-4 sekunder av gangen. Stopp bruken umiddelbart dersom irritasjon eller ubehag oppstår. Må ikke brukes på ødelagt, sår eller irritert hud. Ikke legg produktet i vann. Dette produktet er ikke egnet for diabetikere og personer med dårlig blodsirkulasjon. Ikke bruk peelingbørsten hvis du har en hudsykdom eller hudinfeksjon. Lange hår må ikke komme i kontakt med produktet under bruk.

EA_3052748

Product Code: 5701092113740